We help the world growing since 2013

Biz hakda

Biziň kompaniýamyz poliuretanyň ulanylyşyny öwrenmäge borçlandy

“Yongjia Polyurethane Co., Ltd.” dizaýn, ösüş we önümçilik bilen utgaşdyrylan PU senagatynda hünärmen maşyn öndürijisidir.

2013-nji ýylda döredilen bäri ongongjia, 10,000 inedördül metrden gowrak gurluşyk meýdany bolan Hytaýyň poliuretan tehnologiýa kompaniýasydyr.Häzirki wagtda kompaniýamyzyň önümleriniň diapazony: ýokary basyşly guýýan maşyn, pes basyşly köpükleýji maşyn, PU / Polyurea pürküji köpük maşyn, PU elastomer guýma enjamy.

Çözüw gerek bolsa ... Biz siziň üçin elýeterli

10 ýyl PU senagaty bilen meşgullandy, ähli poliuretan taslamalary üçin çig maldan önümçilik liniýasyna çenli bir basgançakly çözgütler hödürledi.

Biz bilen habarlaşyň