We help the world growing since 2013

Gapy PanPU poliuretan izolýasiýasy Bölümli garaage gapy paneli sowuk otag diwar paneli balyk saklanyşy bilen tanyşmak üçin rulon ýasaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PU poliuretan izolýasiýa bölümli garaage gapy paneli sowuk otag diwar paneli emele getiriji maşyn

Giriş:

PU PIR PUR PUF Sandwiç paneli maşynyna örtük ulgamy, film örtügi we kesiş ulgamy, rulon emele getiriji maşyn, gyzdyryjy peç, ýokary basyşly köpük ulgamy, goşa guşak konweýer, goşa guşak ýyladyş enjamy, kesiş ulgamy we ş.m. girýär .Sandwiç paneliniň metbugat enjamy kabul edýär gantry lift-draw görnüşi, hiç hili binýady bolmazdan göni ýerleşýär.2 + 2 görnüşi, paneli taýýarlamak we netijelilik wagtyny köpeltmek üçin köp wagt tygşytlaýar.Ongongjiýanyň poliuretan köpüklemek prosesi gurluşyk pudagynyň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.Ongongjiadaky sendwiç paneli önümçilik liniýasy esasan üçek panellerini we diwar panellerini öndürip biler.

PU Sandwiç diwar panelleri beýik bina we birinji derejeli ofis binasy üçin daşarky diwary goramakda we bezemekde giňden ulanylýar.Sandwiç paneli gorap, ýyly we ýangyny saklap biler.

PU sendwiç panelimiz izolýasiýa ukybynyň ýokary güýjüne we berkligine eýe.Mundan başga-da, ýangyna garşylygy bolan PIR (Poly Isocyanurate) ulanýarys, şonuň üçin paneliň ýangyna ýokary garşylygy bar.Şeýle hem HCFC-14b üflenýän enjam, şeýle hem Pentane ekologiýa taýdan arassa material, “REAŞYL” bölümi bolany üçin has ygtybarly we has gowy gurşaw döreder.

Laminasiýa maşyn bölekleri
plýuslaryň sany 2 + 2 Şablonyň ululygyny ýükläň 12500 * 1200mm
galyndy beýikligi 250mm gysyş güýji 280kgf
işleýän nebit basyşy 15mpa Suw basyşyny gyzdyryň 0.2mpa
suwuň temperaturasy 85 ℃ naprýa .eniýe 380V / 50HZ
kuwwat 120kw agramy 60T
Syýahat görnüşi
Mobileokarky ykjam şablonyň işleýiş derejesi 1052mm hereket edýän ykjam şablonyň pes tizligi 693mm
sürülýän ykjam şablonyň tizligi 360mm / s
Komponenti yzarlaň
orbitanyň beýikligi 170mm Uzynlygy yzarlaň 40500mm
Orbitanyň toplumynyň sany 2sets ugur görkez Iki ujunyň töwereginde laminasiýa enjamy

Bu önümçilik liniýasy ýokary berkligi, güýji, takyklygy we durnuklylygy bolan tehniki özgerişler bilen arzanladylan Europeanewropa tehnologiýasyny kabul edýär;poliuretan sendwiç paneli önümçilik liniýasy, dokalan mata, sement kerpiç, kraft kagyzy ýa-da alýumin folga bilen poliuretan izolýasiýa paneli ýaly poliuretan köpükli sendwiç panelini üznüksiz öndürmek üçin ulanylýar.

PU COLDROOM PANEL daşarky diwarlar we içki bölüniş diwarlary hökmünde ulanylýar, dik ýa-da keseligine bir ýa-da köp aralykly gurluşda gurulýar.

Senagat binalary.

Polat çarçuwaly gurluş binalary

Jaýlary we logistika merkezlerini saklaň

Söwda binalary we ofisleri

Fireangyn bahasy

Oba hojalygy

Sport zallary

Logistika merkezleri

   

Poliuretan köpükli ýadroly PU sowuk otag panelleri iň zerur ýylylyk izolýasiýa talaplaryna laýyk gelýär, şol bir wagtyň özünde zerur izolýasiýa aýratynlyklaryna laýyk gelýär we gowy ýük göterijilik ukybyny saklaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler