We help the world growing since 2013

Poliuretan izolýasiýa material enjamlarynyň dürli wezipeleri bar

Poliuretan izolýasiýa material enjamlaryizolýasiýa we suw geçirmeýän gurluşyk pudagynda giňden ulanylýar, bazardaky energiýa tygşytlaýjy önümleriň biridir.Gurmak aňsat, sahy täsir, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak.Bu, ýurtda az uglerodly ýaşaýşyň ösüş tendensiýasyna-da laýyk gelýär.Poliuretan izolýasiýa material enjamlary, adatça daşarky diwar izolýasiýasy üçin ulanylýar we dürli funksiýalara eýedir.

QQ 图片 20171107091825

1. Poliuretan birleşýän tagtanyň ulanylyş meýdany gaty az bolsa, jaýyň ulanylyş meýdanyny netijeli artdyryp biler.
2. Diwaryň çyglylygyny ýokarlandyrmak üçin poliuretan birleşdirilen panelleri guruň.Içki izolýasiýa gatlagynda kondensatyň öňüni alýan howa gatlagy bar, daşarky izolýasiýa gatlagy bolsa howa gatlagyny talap etmeýär.Izolýasiýa gatlagyny çyglylykdan goraýar we daşarky izolýasiýa gatlagy diwaryň temperaturasyny ýokarlandyrýar we diwaryň izolýasiýa işini gowulandyrýar.
3. Demirgazyk sebitde gyşda ýylylyk izolýasiýasyna ýokary talaplar bar.Poliuretan kompozit tagtanyň ýylylyk izolýasiýa materialynyň gurulmagy, demirgazykdaky energiýa tygşytlaýyş talaplaryna laýyk gelip biler we ýaşaýyş gurşawynyň ýylylyk durnuklylygyny we rahatlygyny ýokarlandyryp biler.
4. Binanyň içki diwarlary uly ýylylyk kuwwatyna eýe bolansoň, diwarlaryň daşyna izolýasiýa goşmak içindäki temperaturanyň üýtgemelerini peseldip biler.Otagyň temperaturasy durnukly bolsa, energiýa tygşytlanar.Tomusda daşarky izolýasiýa gün radiasiýasynyň aralaşmagyny azaldýar.Otagyň temperaturasynda daşky gurşawyň hilini ýokarlandyrmak üçin gyşda ýyly we tomusda salkyn.


Iş wagty: Awgust-26-2022