We help the world growing since 2013

Işleýän poliuretan köpükleýji maşyn üçin suw geçirmeýän we howpsuzlyk çäreleri

Haýsy mehaniki enjamlara garamazdan, gidroizolýasiýa üns bermeli mesele.Edil şonuň ýalypoliuretan köpükleýji maşynlar.Bu maşynlar elektrik öndürmek arkaly öndürilýär.Suw girse, diňe bir kadaly işlemegine sebäp bolman, enjamyň ömrüni gysgaldýar.

ýokary basyşly köpük maşyn

1. Iki aksiýa erginini garyşdyranyňyzda gorag enjamlaryny geýiň;

2. Iş gurşawynda gowy howa çalşygy we arassalygy;

3. Daşky gurşawyň temperaturasy gaty ýokary bolsa, suwuklygyň bugarmagyna sebäp bolar we basyş bolar.Bu wagt ilki bilen işleýiş gapagy açylmaly, soňra gaz çykandan soň barrel örtügi açylmaly;

4. Poliuretan köpükleýji maşynyň köpük üçin ýangyn saklaýjy talaplary bar bolsa, goşmaça ýangyn saklaýjy ulanylmaly;

5. Bu paý el bilen köpüklenmekde özleşdirilmelidir;

6. Derimiz asyl ergin bilen göni aragatnaşykda bolanda, derrew sabyn we suw bilen ýuwmalydyrys.B materialy bilen kontaktda bolsa, derrew lukmançylyk pagta bilen süpürmeli, 15 minut suw bilen ýuwmaly, soňra sabyn ýa-da alkogol bilen ýuwmaly.


Iş wagty: 01-2022-nji sentýabr