We help the world growing since 2013

Hil barlagy

QC tertibi

Enjamlarymyz berk dizaýn edildi we CE standartyna laýyklykda öndürilýär, her jikme-jiklik we hil hakda alada edýäris.
Müşderileriň göwnünden turmak biziň gözlegimizdir, kompaniýamyzdan iň kanagatlanarly enjam aljakdygyňyza arkaýyn boluň.

Şahadatnama

001

Standart: CE
Belgi: M.2016.201.N1183
Berilen senesi: 2017-05-08
Möhleti gutarýan senesi: 2022-05-07
Ulanyş meýdany: pürküji maşyn
Beren: UDEM Halkara Sertifikasiýa Gözegçilik Okuw Merkezi Senagat we Söwda Co., Ltd.

002

Standart: CE
Belgi: M.2016.201.N1182
Berilen senesi: 2017-05-08
Möhleti gutarýan senesi: 2022-05-07
Ulanyş gerimi / aralygy: Poliuretan guýma enjamy
Beren: UDEM Halkara Sertifikasiýa Gözegçilik Okuw Merkezi Senagat we Söwda Co., Ltd.