We help the world growing since 2013

Awtoulag bölekleri Başlyk PIP poliuretan köpük galyplary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poliuretan PU köpükli PIP / FIP baş plastik sanjym galyplary

Awtoulagyň içerki bölekleri Injeksiýa galyp görnüşi:

Kelle çäklendirmeleri (kellä geýilýänler hem diýilýär) awtoulag howpsuzlygy aýratynlygy bolup, her bir oturgyjyň ýokarsyna birikdirilen ýa-da uly ýaşly adamyň kellesiniň arka hereketini çäklendirmek üçin çaknyşanda - gamçynyň ýa-da şikesiň öňüni almak ýa-da ýeňilleşdirmek üçin awtoulag howpsuzlygy aýratynlygydyr. ýatgy oňurgasy. [1] [2]Käbir ýurtlarda hökmany girizilen 1960-njy ýyllaryň ahyryndan başlap, baş çäklendirmeleri müňlerçe agyr şikesleriň öňüni aldy ýa-da ýeňilleşdirdi.

Hünärmen bir bitewi plastik galyndy adaty hyzmat:

1) Awtoulag içerki bölekleri Injection Mold Mold dizaýn hyzmaty we müşderimiz üçin ýörite surat dizaýny
2) Plastiki sanjym galyplaryny ýasamak, iki sany sanjym galyplary, gaz kömekçi galyplar
3) Takyk plastmassa galyplar: iki sany galypdan ýasalan, takyk plastmassa galyp we gaz kömekçi galyp
4) Silüpek gözlemek, UV, PU reňklemek, gyzgyn möhürlemek, lazer oýmak, Ultrasonik kebşirlemek, örtmek we ş.m. ýaly plastik ikinji derejeli iş.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler